Aktualności
Dodany w dn. 28-09-2016
Dodany w dn. 28-09-2016
Dodany w dn. 22-09-2016
Dodany w dn. 20-09-2016

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie ze statutem sołectwa Czmoń, zwołuję zebranie wiejskie w dniu 27.09.2016 r. o godz. 19.00 w sali O.S.P.

 

                                               Porządek zebrania:

1.Podjęcie uchwały o wydatkowaniu funduszu sołeckiego będącego w dyspozycji sołectwa Czmoń na rok 2017

2.Wyrażenie opinii o statucie sołectwa Czmoń po naniesionych zmianach. Statut z propozycjami zmian dostępny jest na stronie internetowej: http://eczmon.pl

3.Wolne głosy

Dodany w dn. 25-08-2016

                                           

                                                                        STATUT CZMOŃ

Więcej wpisów znajduję się w Archiwum