Aktualności
Dodany w dn. 25-08-2016

                                           


                            POŻEGNANIE WAKACJI

Dodany w dn. 16-07-2016
Dodany w dn. 22-06-2016
Dodany w dn. 07-02-2016

Ogłoszenie


Zgodnie ze statutem sołectwa wsi Czmoń, zwołuję zebranie wiejskie w dn. 09.02.2016 (wtorek) o godz. 18:30 w sali O.S.P w Czmoniu.

Tematy zebrania:

1. Sprawozdanie z wydatków funduszu sołeckiego za rok 2015.

2. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

Dodany w dn. 07-02-2016

 

Ogłoszenie


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czmoniu zaprasza wszystkich członków O.S.P na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze które odbędzie się w dniu 05.03.2016(sobota) o godz. 19.00 w Sali O.S.P w Czmoniu. 

Więcej wpisów znajduję się w Archiwum